يادداشت ها و نظرات
همکاری تازه‌ی نشر دریای تنهایی و نشر بهمن برنا در نمایشگاه کتاب ١٣٩٨
همکاری تازه ی نشر دریای تنهایی و نشر بهمن برنا در نمایشگاه کتاب ١٣٩٨: ١- هربرت بلومر همکنش گرایی نمادی: چشم انداز و روش ترجمه ی ح.ا.تنهایی چاپ اول ٢- ح.ا.تنهایی دستگاه نظری جرج هربرت مید بنیانگزار تفسیرگرایی آمریکایی چاپ اول ٣- ح.ا.تنهایی حسینی فر و سیدپو...
تاريخ: 1398/2/2
نویسنده: مدیریت سایت
تعداد نظر: 0
خلاصه سخنرانی گفتمان مطالبه‌گری
خلاصه سخنرانی گفتمان مطالبه گری ح.ا.تنهایی گروه جامعه شناسی تفسیری انجمن جامعه شناسی ایران ١٩ اسفندماه ٩٧ جایگاه گفتمان مطالبه گری در جامعه شناسی نظری و جامعه شناسی تفسیری نشست مشترک گروه جامعه شناسی نظری و گروه جامعه شناسی تفسیری سخنران: حسین تنهایی جلسه...
تاريخ: 1398/1/25
نویسنده: مدیریت سایت
تعداد نظر: 0
فهم دینی و معماری دوره صفوی
نشست زمستانی گروه جامعه شناسی تفسیری فهم دینی و معماری دوره صفوی سخن پایانی ح.ا.تنهایی مدیر گروه جامعه شناسی تفسیری ١۴ بهمن ٩٧ انجمن جامعه شناسی ایران تهران. برای دریافت فایل صوتی (سخن پایانی) فهم دینی و معماری دوره صفوی به بخش چند رسانه ای سایت مراجعه کن...
تاريخ: 1398/1/25
نویسنده: مدیریت سایت
تعداد نظر: 0
فهم دینی و معماری دوره صفوی
نشست زمستانی گروه جامعه شناسی تفسیری فهم دینی و معماری دوره صفوی سخن آغازین ح.ا.تنهایی مدیر گروه جامعه شناسی تفسیری ١۴ بهمن ٩٧ انجمن جامعه شناسی ایران تهران. جهت دریافت فایل صوتی (سخن آغازین)فهم دینی و معماری دوره صفوی به بخش چند رسانه ای سایت مراجعه کنید...
تاريخ: 1398/1/25
نویسنده: مدیریت سایت
تعداد نظر: 0
سخنرانی تنهایی در همایش خوانش انتقادی وبر
سنخ آرمانی دیالکتیکی در دستگاه نظری وبر نقد شارحین وبر در شرح و دسته بندی سنخهای آرمانی و تحلیل علی دانشگاه خوارزمی تهران همایش خوانش انتقادی وبر ١۴ اسفند ٩٧. جهت دریافت فایل صوتی سخنرانی تنهایی در همایش خوانش انتقادی وبر به بخش چند رسانه ای سایت مراجعه ک...
تاريخ: 1398/1/24
نویسنده: مدیریت سایت
تعداد نظر: 0

ارتباط مستقيم با دکتر تنهایی

کد پستی: 3138716553

تلفن: 34610335-026

همراه: 09126974435

پست الکترونیک: hatanhai@yahoo.com

صفحه نخست | زندگینامه | یادداشت ها و نظرات | فعالیتهای علمی | ارتباط با دانشجویان | گالری تصاویر

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر حسین ابوالحسن تنهایی است.