يادداشت ها و نظرات
دستگاه نظری آنسلم استراوس نوشته ح.ا.تنهایی در نشر بزنگاه منتشر شد آنسلم استراوس جامعه شناس شیکاگویی و به تعبیری یکی از نظریه پردازان دبستان شیکاگوی دوم با تبار نظری پارادایم پرگمتیستی و دستگاه نظری همکنش گرایی نمادی خالق دستگاه روش ناسی نظریه ی زمینه ای ب...
تاريخ: 1401/10/8
نویسنده: مدیریت سایت
تعداد نظر: 3
استخراج از متن کتاب: جوآس و نوبل: نتایج بیشمار و ژرف جامعه شناختی از سه گزارۀ بلومر سرچشمه می گیرند. بر این اساس بلومر همچنین برنامه ای مرتبط با این معنا درنظر داشت که به روشنی از همکارش پارسنز متمایز می شود. برای بلومر این نکته آشکار است که کارکردگرایی پ...
تاريخ: 1401/10/8
نویسنده: مدیریت سایت
تعداد نظر: 0
متن پشت جلد در جوامع همه گرایانه برنامه ای ِ اتحادیه ای : برنامه ریزی از پایین به بالا و در صورت بندیِ انجمن ها ی نامتمركز است که درآن مردم با نظارت لازم اهداف اجتماعی/اقتصادی خود را دنبال و با انجمن ها ی بالاتر هماهنگ می شوند مانند هماهنگی میان انجمن ها ...
تاريخ: 1401/10/6
نویسنده: مدیریت سایت
تعداد نظر: 0
متن جلد پشتِ کتاب بلومر: کنش قدرت در گروه های قدرت بزرگ به معنای استراتژی پایداری و ماندگاری است و به دنبال فنون پیچیده ی مهارت و کنترل است. گروه قدرت بزرگ طوری سازمان یافته می شود که بتواند در بازی پیوسته قدرت دوام آورد چرا که در معرض تخالف و بطلان منافع...
تاريخ: 1401/10/6
نویسنده: مدیریت سایت
تعداد نظر: 2

ارتباط مستقيم با دکتر تنهایی

همراه: 09126974435

پست الکترونیک: hatanhai121@gmail.com

صفحه نخست | زندگینامه | یادداشت ها و نظرات | فعالیتهای علمی | ارتباط با مخاطبان | گالری تصاویر

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر حسین ابوالحسن تنهایی است.