معرفی کتاب‌های منتشر شده

کتب موجود در بازار:
1- هربرت بلومر و کنش متقابل‌گرایی نمادی، ترجمه و تالیف، چاپ اول، 1388، تهران: نشر بهمن برنا،
2- درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، چاپ هشتم، 1394، مشهد/تهران: نشر مرندیز و بهمن برنا،
3- نظریه‌های جامعه‌شناسی، چاپ چهارم، 1394، مشهد: نشر مرندیز،
4- مجموعه‌ی سیزده جلدی تخیّل جامعه‌شناختی در بستر تاریخ:
    جلد 1ـ جامعه‌شناسی نظری، چاپ چهارم، 1392، تهران: بهمن برنا،
    جلد 2ـ جامعه‌شناسی دینی در شرق باستان، چاپ دوم، 1389، تهران: بهمن برنا،
    جلد 3ـ جامعه‌شناسی فلسفی در غرب باستان، چاپ اول، 1382، تهران: بهمن برنا،
    جلد 4ـ جامعه‌شناسی معرفت و معرفت‌شناسی نظریه، چاپ دوم، بهار 1394، تهران: بهمن برنا،
    جلد 5ـ بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی: مدرنیته‌ی آغازین، چاپ اول، 1397، تهران: نشر دریای تنهایی و بهمن برنا،
    جلد6ـ بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی: مدرنیته‌ی میانی، چاپ دوم، 1395، تهران: نشر علم،
    جلد 7ـ بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی: مدرنیته‌ی درگذار، چاپ اول، پاییز 1391، تهران: نشر علم،
    جلد 8ـ بازشناسی تحلیلی نظریه‌های مدرن جامعه‌شناسی: مدرنیته‌ی اخیر، چاپ دوم، بهار1395، تهران: بهمن برنا
    جلد 10ـ جامعه‌شناسی تاریخی نظریه‌های متفکرین مسلمان، چاپ دوم، 1389، تهران: بهمن برنا،
    جلد 11ـ جامعه‌شناسی عرفانی در اندیشه‌های عرفای مسلمان، چاپ اول، 1386، تهران: بهمن برنا،
5- همراه با دکتر جواد نکهت و دکتر مریم حسینی فر، بهار 1394، شیوه‌ی پایان‌نامه نویسی، ویرایش تازه و فشرده، تهران: بهمن برنا،
6- «نگاهی جامعه شناختی بر اشعار فروغ»، زمستان 1393، مصاحبه گر لیلا شعبانی، تهران: بهمن برنا.

7- بلومر هربرت، 1396، «جامعه صنعتی: تحلیلی دیالکتیکی از ساختار قدرت در آمریکا»، ترجمه ح.ا.تنهایی و بیتا مدنی، نشر دریای تنهای و بهمن برنا

8- ساترلند جین ان، 1396، جامعه شناسی سینمایی: زندگی اجتماعی درگذار فیلم، ترجمه ح.ا.تنهایی و لیلا شعبانی، تهران: نشر دریای تنهایی و بهمن برنا

9- تنهایی ح.ا. و مهناز علیزاده،1396، گروه درمانی اعتیاد: کاربست فراروش شناسی اروینگ گافمن،تهران: نشر دریای تنهایی و بهمن برنا

10- تنهایی ح.ا. و دکتر حسینیفر، 1397، جامعه شناسی مصرف و بازار، تهران: نشر دریای تنهایی و بهمن برنا

11- تنهایی ح.ا.، جامعه شناسی پیشقراول در غرب جدید، 1388، چاپ دوم، تهران: نشر بهمن برنا

کتب در شرف چاپ:
1- قشربندی اجتماعی در دوران پهلوی
2- پارادایم تفسیرگرایی، نظریه و روش

کتب در حال انجام:
1- جامعه‌ی صنعتی، نوشتهی هربرت بلومر، ترجمهی تنهایی و مدنی
2- جامعه‌شناسی شادی و گفتمان واقعیت
3- جامعه‌شناسی شعر: با نگاهی بر دوران پهلوی.
4- جامعه‌شناسی پزشکی

کتب خارج از چاپ:
1- درآمدی بر نظریه‌های جامعه‌شناسی: هفت مقاله در باب مبانی تاریخ اندیشه و نظریات جامعه‌شناختی، 1372، تهران: خردمند،
2- جامعه‌شناسی در ادیان، چاپ دوم، 1373، یزد، بهاباد،
3- جامعه‌شناسی تاریخی اسلام، چاپ اول، 1378، تهران: روزگار،
4- جامعه‌شناسی نظری اسلام، چاپ اول، 1389، مشهد: سخن گستر،
5- درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، نسخه تفصیلی، چاپ‌های 5- 1، نشر مرندیز
6- شیوه‌ی تنظیم پایان‌نامه، همراه با دکتر جواد نکهت، چاپ‌های تفصیلی 3- 1، نشر ذره بین، نشر همیار
7- نظریه های جامعه شناسی، چاپ سوم، نشر مرندیز

ارتباط مستقيم با دکتر تنهایی

کد پستی: 3138716553

تلفن: 34610335-026

همراه: 09126974435

پست الکترونیک: hatanhai@yahoo.com

صفحه نخست | زندگینامه | یادداشت ها و نظرات | فعالیتهای علمی | ارتباط با دانشجویان | گالری تصاویر

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر حسین ابوالحسن تنهایی است.